Industri

INDUSTRI

Forbind en hel by og udnyt overskuds-varme/elektricitet optimalt ved at decentralisere forbruget via en intelligent central EnergySystem styring. F.eks. kan et kraftvarmeværk i princippet bede 100 husstande om at tænde for gulvvarmen i badeværelset, når der produceres for meget strøm fra vindmøllerne.

Foretag målinger og styring med EnergySystem med minimal tanke på geografi og del data med SCADA eller SRO anlæg. F.eks. kan et intelligent omløb med en EnergySystem styring sikre varmt brugsvand til fjernvarmekunder året rundt og samtidig sende data til kraftvarmeværket, som så regulerer pumpen optimalt så trykket reguleres optimalt.  

Mælkeproducenten, som er afhængig af at holde mælken kold kan få alarmer tidligt i tilfælde at driftstop ved at måle tanktemperaturen i køletanken, el-forbruget og udetemperaturen. Ud fra disse parametre kan en EnergySystem styring give en tidlig forvarsel og være med til at sikre mælken ikke skal kasseres.

EnergySystem kan også kobles sammen med SunSystem således forbruget af solceller nemt kan overvåges og kontrolleres ift. overskuddet. 

 

 

Funktioner oftest anvendt i industrien

  • Forbrugsoverblik og -optimering mm.
  • Kontrol og styring af energiressourcer

Kontakt os på info@softcontrol.dk eller ring på +45 70 25 78 50 for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig tættere på den grønne omstilling ved at udnytte dine ressourcer mm. korrekt!