Industri

INDUSTRI

Forbind en by og udnyt overskuds-varme/elektricitet optimalt ved at decentralisere forbruget via en intelligent central CleverHouse Pro styring. F.eks kan et kraftvarmeværk i princippet bede 100 husstande om at tænde for gulvvarmen i badeværelset når der produceres for meget strøm fra vindmøllerne.

Foretag målinger og styring med en CleverHouse Pro med minimal tanke på geografi og del data med SCADA eller SRO anlæg. F.eks  kan et intelligent omløb med en CleverHouse Pro styring sikre varmt brugsvand til fjernvarmekunder året rundt og samtidig sende data til kraftvarmeværket som så regulerer pumpen optimalt så trykket reguleres optimalt.  

Fjernovervågning på batteri med op til 5-10 års drift og med dataabonnementer ned til 8 kr om måneden. Eksempler kunne være temperatur overvågning i et serverrum, tælle besøgende i en svømmehal hver gang en låge åbnes.

Mælkeproducenten som er afhængig af at holde mælken kold kan få alarmer tidligt i tilfælde at driftstop ved at måle tanktemperaturen i køletanken, el-forbruget og udetemperaturen. Ud fra disse parametre kan en CleverHouse Pro styring give en tidlig forvarsel og være med til at sikre mælken ikke skal kasseres.

Ovenstående er kun enkelte eksempler på anvendelser af en CleverHouse Pro styring.