Brugerhistorie Skæve kirke

Skæve Kirke

I starten af 2017 startede Skæve Kirke op med at bruge Cleverhouse som varmestyring.

Graver Anita Jensen havde hørt om produktet fra andre gravere i forbindelse med kurser, og tog kontakt til den elektriker de i forvejen brugte.

Han kom ud og gav en grundig gennemgang af mulighederne ved brug af Cleverhouse, og da det hele var installeret fik Anita Jensen en god introduktion i brug af app’en, så hun følte sig godt rustet til at gå i gang med at bruge det.

”App’en er overskuelig og nem at bruge” udtaler Anita Jensen som er meget tilfreds med at være skiftet over til Cleverhouse.

Hun bruger selv app’en på sin telefon til at styre og overvåge installationen. De andre ansatte ved kirken bruger pc’en. Begge dele syntes De fungerer rigtig godt.

I app’en har hun en go oversigt over de 4 varmegrupper der er i kirken, skib – kor - våbenhus og orgel som alle kører med en grundvarme på 7 grader, en min. temperatur der er sat i forhold til de gamle materialer i kirken, orglet osv.

Skæve Kirke gør ikke brug af funktionen ugeprogrammer, idet der ikke er noget system i hvornår kirken er i brug. Anita Jensen opretter en engangsbegivenhed hver gang og det fungerer optimalt for Dem

Skæve Kirke har fået lavet en brugerspecifik funktion, i form af en kontakt i våbenhuset så Anita Jensen, ved et pludseligt opstået behov, kan tænde for varmen i 2 timer hvorefter den selv slukker igen. Og det at der har været mulighed for at lave en individuel løsning er Anita Jensen meget tilfreds med.

Anita Jensen vil i en enhver henseende anbefale Cleverhouse til andre kollegaer i branchen.