Serviceaftale

SoftControl serviceaftale til kunder med EnergySystem

Én ting er selve installationen af EnergySystem som ofte indbefatter varmestyring – noget andet er den løbende drift og optimering. Vi kan hjælpe med begge dele, og
hvis I også vælger at indgå en serviceaftale, er I sikre på, at systemet bliver udnyttet optimalt.

 

I jeres ejendom vil I bl.a. opleve følgende fordele ved en fast serviceaftale:

 • En årlig gennemgang og tjek af dine installationer
 • Software optimering
 • Mindre CO2 udslip
 • Varmecentralen bliver bedre vedligeholdt, når problemerne opdages i tide
 • Mindre risiko for bakteriedannelse i varmtvandsbeholder
 • Sikker drift af varme og varmt brugsvand
 • Mulighed for rådgivning om optimering af anlæg og ejendom
 • Telefonisk support – ofte kan problemerne nemlig klares over telefonen
 • Mindre varmeforbrug
 • Elektronisk dokumentation online
 • Vagtservice

 

I SoftControl har vi overblikket over de forskellige fagområder inden for VVS, EL, belysning og varme som er nødvendig for at kunne se projekterne i sin helhed ud fra et
miljø- og energimæssigt synspunkt.
Vi har mangeårig erfaring med varmestyring og er eksperter indenfor energioptimering. Det giver os en helt unik mulighed for ikke blot at forstå jeres ejendom, men
også at optimere den. Ved at have en serviceaftale sikrer I at SoftControl bliver en medspiller og vi rådgiver indenfor følgende:

 • Energioptimering af anlæg og ejendomme
 • Drift af varmecentraler
 • Rentable energibesparelser
 • Energirenovering
 • Vedvarende energi
 • CO2-reducerende tiltag

Slip for bekymringerne - lad SoftControl overvåge din installation, vi sikrer den kører optimalt, så du undgår driftstop!