Skoler & Institutioner

SKOLER & INSTITUTIONER

Oprindeligt har SoftControl udviklet CTS til skoler og dermed er EnergySystem optimalt til bygninger som har faste driftsmønstre som f.eks. klasseværelser.

Alle EnergySystem er udstyret med 2 ugeprogrammer, som hver kan programmeres med de ønskede temperaturer og tidspunkter. At der er 2 ugeprogrammer er lavet med henblik til skoler, hvor der er en normal uge og så ferieuger. Engangsbegivenheder har en dato i forhold til ugeprogrammer. Engangsbegivenheden anvendes ofte i forbindelse arrangementer, som kun forekommer en gang imellem.

En anden gevinst ved EnergySystem er muligheden for, at styringen automatisk kan beregne opvarmningstiden, og dermed spare på energien, ved først at tænde for varmen, når det er nødvendigt. I beregningen tager den højde for udetemperaturen, den aktuelle temperatur i lokalet og tænder for varmen, så der er den ønskede temperatur til det tidspunkt som angivet i programmet

Via en Ical funktion i EnergySystem er det muligt at anvende en standard kalender til at styre varmen i et lokale. De fleste kalendere understøtter Ical som f.eks Outlook, Google, Teamup, Churchdesk mfl. Når Ical funktionen anvendes, behøver man ikke starte smartphonen eller computeren op. Det eneste, der skal gøres er at oprette et møde i kalenderen, så læser EnergySystem dette møde og anvender dette på samme måde, som hvis man lavede et program i app’en.

På større bygninger er varmeanlægget ofte fordelt på flere blandesløjfer, som også styres optimalt via EnergySystem. Når alle lokaler har opnået den ønskede temperatur, slukker EnergySystem for pumpen så energitabene i rørene minimeres. Fremløbstemperaturen beregnes også fra EnergySystem, så der ikke sendes unødig varmt vand rundt i systemet.

Ovenstående har fokuseret på varmestyring, men selvfølgelig kan EnergySystem styre alle tekniske installationer som f.eks.:

  • Lysstyring
  • Ventilation
  • Forbrugsaflæsning
  • Adgangskontrol