Skoler & Institutioner

SKOLER & INSTITUTIONER

Oprindeligt har Softcontrol udviklet CTS til skoler og dermed er CleverHouse Pro optimalt til bygninger som har faste driftsmønstre som f.eks klasseværelser.

Alle CleverHouse er udstyret med 2 ugeprogrammer som hver kan programmeres med de ønskede temperaturer og tidspunkter. At der er 2 ugeprogrammer er lavet med henblik til skoler hvor der er en normal uge og så ferieuger. Engangsbegivenheder har en dato i forhold til ugeprogrammer. Engangsbegivenheden anvendes ofte i forbindelse arrangementer som kun forekommer en gang imellem.

En anden gevinst ved en CleverHouse Pro er muligheden for at styringen automatisk kan beregne opvarmningstiden og dermed spare på energien ved først at tænde for varmen når det er nødvendigt. I beregningen tager den højde for udetemperaturen, den aktuelle temperatur i lokalet og tænder for varmen så der er den ønskede temperatur til det tidspunkt som angivet i programmet

Via en Ical funktion i CleverHouse Pro er det muligt at anvende en standard kalender til at styre varmen i et lokale. De fleste kalendere understøtter Ical som f.eks Outlook, google, Teamup, Churchdesk mfl. Når Ical funktionen anvendes så behøver man ikke starte App eller computer program op. Det eneste der skal gøres er at oprette et møde i kalenderen så læser EnergySystem dette møde og anvender dette på samme måde som hvis man lavede et program i App’en.

På større bygninger er varmeanlægget ofte fordelt på flere blandesløjfer som også styres optimalt via EnergySystem. Når alle lokaler har opnået den ønskede temperatur så slukker Energysystem for pumpen så enegitabene i rørene minimeres. Fremløbstemperaturen beregnes også fra EnergySystem så der ikke sendes unødig varmt vand rundt i systemet.

Ovenstående har fokuseret på varmestyring men selvfølgelig kan EnergySystem styre alle tekniske installatIoner som f.eks:

  • Lysstyring
  • Ventilation
  • Forbrugsaflæsning
  • Adgangskontrol