Brugerhistorie Torslev skole

Torslev Skole

Torslev skole i Øster Vrå fik for en del år siden installeret Cleverhouse, for at få en mere brugervenlig styring af deres varme og for at spare penge på skolens budget.

I installationen styres og overvåges varme, ventilation, skoleklokken, udendørsbelysningen og en af 3 vandledninger ind til skolen.

Teknisk servicemedarbejder Søren Pedersen og Allan Valentin Madsen fortæller at de ikke har været med i opstarten af installationen. De fortæller at de fra den tidligere teknisk servicemedarbejder på skolen har hørt at der var lidt start vanskeligheder, men at systemet kører ganske fint nu. De fortæller at det var enkelt at blive dus med systemet da de skulle lære at bruge det. De bruger begge pc til at styre og overvåge Cleverhouse, det er det der fungerer bedst for dem. De er meget tilfredse med det overblik de har over hele systemet når de sidder ved pc’en, og en ting de nævner som et stort plus er at de tidligere engangsbegivenheder bare forsvinder ud af systemet af sig selv, at De ikke skal ind og slette dem. Det syntes de begge er et kæmpe plus, fordi de opretter rigtig mange engansbegivenheder i forbindelse med aften arrangementer på skolen.

De er begge meget begejstrede for hvor brugervenligt Cleverhouse er og for de mange programmuligheder systemet tilbyder. De fortæller at det er yderst nemt at programmere og at de nu meget nemmere kan varme yderpunkterne på skolen op, noget de tidligere har døjet rigtig meget med. De syntes begge at det fungerer rigtig godt, men påpeger at det er vigtigt at få de sidste nye opdateringer til systemet. De havde en periode sidste år hvor oplevede en del problemer med systemet, men efter det blev opdateret har det kørt rigtig fint, og det er også det de har hørt fra en anden skole i kommunen hvor systemet ikke er blevet opdateret – der kører systemet ikke særlig godt.

Søren og Allan er meget opmærksomme på at bruge Cleverhouse så de sparer mest muligt, idet det er skolens eget budget der skal dække en eventuel overskridelse af budgettet.

De bruger Cleverhouse til natsænkning af varmen, og varmen i hvert enkelt klasseværelse bliver reguleret efter hvilket aktivitetsniveau der er der og hvilke ønsker elever og lærere har til temperaturen.

Ventilationsanlægget kører i frikvartererne og i en periode lige efter sidste undervisningstime. I forhold til ventilation har Søren og Allan en stor opgave i forhold til at formidle til både elever og lærere at man ikke skal åbne vinduer og døre for at få lidt frisk luft eller for at forsøge at sænke temperaturen, hvis De syntes der er for varmt. Det er de gamle vaner der er vigtige at få ændret for at opretholde besparelserne så der føler Søren og Allan sig lidt udfordret.

Skoleklokken styres selvfølgelig også via systemet.

Overvågningen af den ene af vandledningerne på skolen var årsag til at de i foråret opdagede en lækage på vandledningen og det bevirkede at de hurtigt kunne få udbedret skaden. Søren og Allan har et ønske om at få de øvrige to vandledninger koblet til systemet så de også kan overvåge dem og derved være på forkant igen hvis der skulle opstå endnu en lækage.

Søren og Allan syntes at det fungerer rigtig godt at de på samme tid kan programmere hver deres del i systemet, den ene kan programmere varmen mens den anden programmerer udendørsbelysningen. Og De er meget begejstrede for at De har haft mulighed for selv at benævne hvert enkelt rum på skolen i systemet, det gør at det er nemt og overskueligt at arbejde med i dagligdagen. Sådan at de benævnelser for hvert rum de bruger i daglig tale også er de benævnelser der figurerer i systemet på pc’en.

Med den erfaring både Søren og Allan har med systemet vil de til enhver tid anbefale Cleverhouse til andre, både til andre offentlige institutioner og til private, da det helt klart lever op til deres forventninger.