Ansvarligt forbrug og produktion

Tag ansvar for energiforbruget

Vi gør brugerne bevidste omkring deres forbrug og hjælper dem til at mindske forbruget og tage ansvar for energiforbruget ved f.eks. nattemperatur og kalenderstyring af lys, varme mm.

Forbrugeren kan overvåge og styre forbruget gennem vores app og computerprogram, samt vi rådgiver dem i hvordan de opnår det bedste resultat.

Intelligent hukommelse

Vi sikrer at ressourcerne udnyttes optimalt, da systemet lærer bygningernes rum at kende og selv starter varmen op til rette tid og temperatur.

Kontakt os på info@softcontrol.dk eller ring på +45 70 25 78 50 for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig tættere på den grønne omstilling ved at udnytte dine ressourcer mm. korrekt!