Skoler & Institutioner

SKOLER & INSTITUTIONER

Oprindeligt har SoftControl udviklet CTS til skoler og dermed er EnergySystem optimalt til bygninger som har faste driftsmønstre som f.eks. klasseværelser.

Ugeprogrammer er ideelt til skoler og institutioner, da et skoleår består af normale uger og ferieuger. Derved kan systemet nemt opsættes efter at skulle bl.a. opvarme elevværelser, klasseværelserne, lærerværelserne mm. fra mandag til fredag i skolens åbningstid og sænke temperaturen når der er weekend, ferie og helligdage. Derudover har den teknisk ansvarlig også mulighed for at oprette en éngangsbegivenhed, hvis f.eks. skolen skal bruges til forældremøder en aften.

Via iCal-funktionen giver det også lærerne mulighed for at oprette begivenheder som bliver styret af EnergySystem, f.eks. et klassearrangement.

Ved større bygninger er varmeanlægget ofte fordelt på flere blandesløjfer, som også styres optimalt via EnergySystem. Når alle lokaler har opnået den ønskede temperatur, slukker EnergySystem for pumpen, så energitabene i rørene minimeres. Fremløbstemperaturen beregnes også fra EnergySystem, så der ikke sendes unødig varmt vand rundt i systemet.

Funktioner oftest anvendt i skoler og institutioner

  • Når vinduer åbnes, slukkes varmen automatisk
  • Kontrollér varmen på hele skolen fra én enhed
  • Nem og enkel styring af alle bygninger i ferier og weekender via skolens digitale kalender
  • Forbrugsoverblik og -optimering mm.

Kontakt os på info@softcontrol.dk eller ring på +45 70 25 78 50 for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig tættere på den grønne omstilling ved at udnytte dine ressourcer mm. korrekt!